Särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet i Malmö - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Studieförbund och andra fristående kulturorganisationer kan ansöka om tillfälligt, särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet i Malmö. Det särskilda stödet är ett ekonomiskt stöd för förnyelse och utveckling av folkbildande kulturverksamhet i Malmö.

Ansökt belopp är högst 400 000 kr.

Ansökningsperioden är 25 september - 13 oktober 2023.

Mer information om vilka slags insatser som kan få stöd och vilka prioriteringar som finns för inkomna ansökningar

Innan du skickar in ansökan

Alla sökande behöver ta del av villkoren före ansökan. Om du har frågor kring villkoren är du välkommen att höra av dig. 

Villkor för särskilt stöd till folkbildande kulturverksamhet. 

 

Efter att ni skickat in er ansökan

Beslut om det särskilda stödet fattas preliminärt i slutet av december 2023. 

Alla sökande kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. 

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa