Rönnens resursskola årskurs 1-9 - Ansökan för elever med autism

Du som vårdnadshavare kan ansöka om en plats på Rönnens resursskola om ditt barn har autism. För att ansöka till Rönnens resursskola måste barnet vara folkbokförd i Malmö.

Skolan har plats för cirka 38 elever från årskurs 1 till 9.

Om grundskola för elever med autism

Så ansöker du om plats

Du laddar ner och fyller i blanketten som ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare. Lämna sedan blanketten tillsammans med eventuell dokumentation från exempelvis läkare eller logoped till ditt barns nuvarande grundskola. 

Skolan kommer sedan bifoga relevanta utredningar och skicka underlagen vidare till grundskoleförvaltningens centrala elevhälsoenhet som utreder och fördelar platser.

Ansökningsperiod

Möjligheten att ansöka om plats för nästkommande läsår öppnar den 1 december och stängs den 20 januari. Vid ansökningsperiodens stängning ska komplett ansökan inklusive bilagor ha inkommit till centrala elevhälsan.

Kontaktuppgifter

Angela Zitko

angela.dosazitko@malmo.se

0723-56 40 44

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se