Anpassad gymnasieskola - Anmäl ändrad skolskjuts vid korttidsvistelse

Om du behöver ändra ditt skolskjutsschema på grund av att du ska åka till korttidsvistelse ska du meddela skolan i god tid. 

Fyll i och lämna in blanketten med förändrade tider till skolan minst 7 arbetsdagar innan förändringen ska börja gälla. Skolskjutsleverantören behöver ha dessa uppgifter i god tid för att kunna planera om skolskjutsschemat.

Tänk på att ange alla datum då det är förändringar i skolskjutsschemat, exempelvis om du ska åka med skolskjuts till korttidsboende för övernattning och även åka skolskjuts från korttidsboende dagen efter.

Ingen skolskjuts körs på lov- och studiedagar.

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se