Säga upp arrende och hyresavtal

Den här tjänsten kräver inloggning

Om du vill säga upp ditt arrende- eller hyresavtal med Malmö stad kan du göra det via e-tjänsten. I ditt avtal framgår hur lång uppsägningstiden är och när du då behöver säga upp avtalet för att det inte ska förlängas.

Efter att du fyllt i formuläret återkommer vi till dig inom kort för att bekräfta uppsägningen när vi har stämt av den gentemot ditt avtal. Uppsägningen gäller från det datum du skickar in ärendet.

Tänk på att 

  • uppsägningen måste vara oss tillhanda senast på den uppsägningsdag som står i ditt avtal för att den ska vara giltig.
  • uppsägningen måste göras av behörig firmatecknare eller den privatperson som Malmö stad ingått avtal med.

Läs om nyttjanderättsavtal och avtalstider för arrenderad mark

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 - 11.30.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa