Friköp av tomträtt för småhus - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är tomträttshavare kan skicka in en intresseanmälan till fastighets- och gatukontoret om att få friköpa din tomträtt för småhus.

Handläggningstiden varierar beroende på mängden inkomna intresseanmälningar.

Malmö stad har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar.

Friköpspriset

För småhus är friköpspriset för närvarande 65 procent av gällande marktaxeringsvärde alternativt 65 procent av avgäldsunderlaget (den årliga avgälden dividerad med 0,06), om det beloppet skulle bli högre. Friköpspriset får aldrig bli lägre än 2008 års marktaxeringsvärde.

Friköpspriset är endast giltigt under en begränsad tid. Om ett friköp inte sker i samband med en förfrågan om friköp, kan man alltså inte räkna med att priset är detsamma om man återkommer vid ett senare tillfälle. Detta beror på att priset kan ändras om tekniska nämnden tar beslut om en ny beräkning av friköpspris eller att Skatteverket förändrar taxeringsvärdet. Det är innevarande års taxeringsvärde som gäller vid en förfrågan om friköp oavsett om det beslutats som slutgiltigt av Skatteverket.

Läs mer om tomträtt

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 10 00. Telefontider: vardagar klockan 9.30 - 11.30.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa