Friköp av tomträtter för flerbostadshus och industrier - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är tomträttshavare kan skicka in en intresseanmälan till fastighets- och gatukontoret om att få friköpa din tomträtt.

Handläggningstiden varierar beroende på mängden inkomna intresseanmälningar.

Malmö stad har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar.

Handlingar du ska bifoga i tjänsten

  • Årsredovisning (gäller endast bostadsrättsföreningar).

Uppgifter som ska anges i tjänsten

  • Hur stor del av byggnaderna som är bostadsytor eller lokalytor både ovan och under mark (källarplan).
  • Fastighetsbeteckning.

Friköpspriset

Friköpspriser tas inte fram rutinmässigt för flerbostadshus och industrier i samband med avgäldsregleringar. Istället tar kommunen fram friköpspriset efter förfrågan från tomträttshavaren. Friköpspriset för fastigheten bestäms genom en marknadsvärdering i varje enskilt fall. Markens marknadsvärde påverkas inte av byggnadernas skick.

Friköpspriset är endast giltigt under en begränsad tid. Om ett friköp inte sker i samband med en förfrågan, kan man alltså inte räkna med att priset är detsamma.

Läs mer om tomträtt

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 - 11.30.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa