Verksamhetsbidrag inom socialt område - Ansökan för ett år

Den här tjänsten kräver inloggning

Ettårigt verksamhetsbidrag är ett ekonomiskt stöd till idéburna organisationer som verkar inom socialt område. Bidraget gäller för ett år och går att ansöka om under perioden 1–31 januari 2024.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar endast emot ansökningar om verksamhetsbidrag via denna e-tjänst. Saknar du e-legitimation och möjlighet att skaffa det ska du kontakta asf.organisationsstod@malmo.se.

Innan din organisation ansöker

Innan din organisation ansöker om bidrag är det viktigt att ni läser igenom Malmö stads krav för att ansöka om bidrag till idéburna organisationer inom det sociala området. Du kan också ladda ner kraven som pdf.

Malmö stads krav för att ansöka om bidrag till idéburna organisationer inom det sociala området

Krav för att erhålla ettårigt verksamhetsbidrag (pdf)

Om din organisation ansöker om bidrag för första gången ska du kontakta verksamhetsbidrag handläggare på e-post asf.organisationsstod@malmo.se innan du skickar in er ansökan. 

Villkor för ansökan

  • Ansökan ska avse år 2024.

  • Ansökan ska vara inskickad mellan 1 och 31 januari 2024.

  • Det är organisationens stadgeenligt valda styrelse som ansvarar för organisationens ansökan.

  • Ansökan ska vara på svenska.

  • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter eller ogiltiga underlag.

  • Ansökan ska vara fullständig för att den ska handläggas. Om ansökan inte är fullständig ska organisationen lämna in en komplettering på det sätt och inom den tidsperiod som ansvarig handläggare uppger. Om kompletteringen lämnas in på andra sätt eller senare än utsatt datum kommer ansökan inte att handläggas.

Att ange i ansökan

Ni ska beskriva verksamhetens målgrupp, aktiviteter eller insatser och ekonomi samt uppge kontaktuppgifter.

I ansökan ska ni också bifoga följande handlingar. Om organisationen är en stiftelse eller ett registrerat trossamfund ska ni bifoga motsvarande underlag. 

  • Underskrivet årsmötesprotokoll eller motsvarande dokument från 2023
  • Underskrivet protokoll från konstituerande styrelsemöte eller motsvarande dokument från 2023
  • Aktuella stadgar eller motsvarande dokument
  • Registreringsbevis från Skatteverket

Stöd till ansökan

 (Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.)

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 10.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa