Kontaktmaterialverksamhet - Anmälan om registrering

Du som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter avsedda för kontakt med livsmedel måste skicka in en anmälan om registrering av verksamheten till Malmö stads miljöförvaltning. 

Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll kontrollerar livsmedelsanläggningar som har verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. 

Senast den 1 juli 2024 ska samtliga befintliga verksamheter som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet. 

Om kontaktmaterialverksamhet

Undantag från registreringsplikten

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning FCM (Food Contact Materials) som understiger 80 000 kronor och som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1000 enheter av material och produkter avsedda för att komma i kontakt med livsmedel
  • Restauranger och andra registrerade livsmedelsanläggningar som hanterar FCM.

Kontroll och riskklassning

När du registrerat din verksamhet kommer vi att kontakta dig för en första kontroll. I samband med denna kontroll samlar vi in fler uppgifter om din verksamhet. Dessa uppgifter kommer sedan ligga till grund för hur ofta vi kommer att göra kontroll i din verksamhet.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift. 

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Straff mot livsmedelslagen

Om du inte registrerar din kontaktmaterialverksamhet kan det leda till sanktioner enligt livsmedelslagstiftningen.

Sanktioner enligt livsmedelslagstiftningen

Anmälan skickas eller lämnas till:

Miljöförvaltningen
Avdelningen för livsmedelskontroll
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

eller mejlas till livsmedel@malmo.se

Kontaktuppgifter

Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen

livsmedel@malmo.se

040-34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljöförvaltningen, Malmö stad

miljo@malmo.se