EU-val 2024 - Boka förtidsröstning med begränsat tillträde

Vård- och omsorgsboende, kriminalvårdsanstalter och andra boenden och inrättningar kan boka förtidsröstning för sina verksamheter till EU-valet, mellan den 22 maj och 9 juni. Förtidsröstning med begränsat tillträde innebär att röstmottagare från Malmö stad besöker och tar emot röster på den plats där väljarna befinner sig.

Förtidsröstning med begränsat tillträde är anpassad röstning för väljare på 

  • vård- och omsorgsboenden
  • LSS-boenden
  • häkten och kriminalvårdsanstalter
  • låsta behandlingshem och slutna avdelningar
  • andra boenden och målgrupper som är i behov av anpassad röstning.

Vid förtidsröstning med begränsat tillträde gäller samma regler som i en lokal för röstmottagning och tystnadsplikt för röstmottagare. Besökande röstmottagare kan därför hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst vid behov.

Tänk på att

  • endast boende, intagna och personal på plats kan rösta
  • väljarna behöver inte vara folkbokförda i Malmö stad
  • röstkort och identitetshandling behövs för att rösta.

Om väljaren inte har tillgång till sitt röstkort kan besökande röstmottagare skriva ut ett dubblettröstkort. Om väljare inte har tillgång till sina identitetshandlingar kan personal eller anhörig intyga identitet på plats.

Är antalet väljare färre än 10 eller fler än 100? 

Då ska ni inte boka tid i e-tjänsten.

Om förväntat antal röstande är färre än 10 bokar ni i först hand ambulerande röstmottagning eller röstar med bud. E-tjänsten för ambulerande röstmottagning öppnar den 1 maj. Kontakta oss gärna om ni är osäkra på hur er verksamhet ska rösta.

Om förväntat antal röstande är fler än 100 kontaktar ni oss på valnamnden@malmo.se för bokning.

Information om budröstning hos Valmyndigheten

Så bokar ni tid

Personal från verksamheten kan boka tid senast 24 timmar innan besökstillfället. Förtidsröstning med begränsat tillträde erbjuds under hela perioden för förtidsröstning med bokningsbara tider på vardagar i e-tjänsten.

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten, inte hittar en ledig tid eller önskar boka utanför våra bokningsbara tider kan kan ni göra er bokning via e-post eller telefon på vardagar mellan 09:00-16:00.

Kontakta oss på valnamnden@malmo.se eller 040-34 33 30.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället valnämnden via telefonnummer  040-34 33 30.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Antal väljare ska vara minst 10 och max 100

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa