Bullerskyddsbidrag - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Som fastighetsägare kan du ansöka om bidrag för att minska buller genom att förbättra fönster som utsätts för trafikbuller på din fastighet. Om du vill ha möjlighet att få bidraget utbetalt nästa år, måste du skicka in din ansökan senast den 30 september.

Villkor för bullerskyddsbidrag och bidragets storlek per fönster

Tänk på att:

 • Bidraget är till för att täcka en del kostnaden för att byta glas i fönstren eller sätta dit en skiva tilläggsglas.
 • Syftet med bidraget är inte att täcka normalt underhåll av fastigheten.
 • Fastighetens ytterväggar förväntas vara av "normal" standard. Fönstren anses vara den svaga punkten i fasaden.

Du kan inte söka bidrag för

 • fastighet som har ljudkrav från en detaljplan eller ett bygglov
 • fastighet som är byggd 1997 eller senare där ljudkraven finns i Boverkets byggregler.

Är du osäker på om det finns ljudkrav för din fastighet kan du hitta detaljplaner och bygglov för fastigheten i stadsbyggnadskontorets arkiv.

Stadsbyggnadskontorets arkiv

Obligatoriska handlingar att bifoga

För att skicka in din ansökan behöver du bifoga följande dokument:

 • Kopia på fastighetens fasadritning i skala 1:100.

 • Planritning för andra våningen i flerbostadshus eller alla plan för villor och radhus. Om planlösningarna i flerbostadshus skiljer sig åt på de olika våningarna ska det anges. 

 • Bilder av fastighetens fönster (vilken typ av fönster det är).

 • Ett foto på hela fasaden för fastigheten.

Handlingar som bifogas vid behov

Följande handlingar kan du välja att bifoga som dokument om de är aktuella:

 • Planritning där verksamheter i fastigheten är utmarkerade

 • Dokument där det framgår vilket annat bidrag för fönsteråtgärder du har sökt eller planerar att söka

Du kan även ange ovan som text i e-tjänsten.

Efter att du skickat in ansökan

Malmö stad strävar efter att ge återkoppling på din ansökan inom en vecka. Dock kan det ibland ta längre tid. Observera att vi inte handlägger några ärenden mellan den 1 december och den 31 mars. Om du skickar in din ansökan under denna period kommer du därför att få vänta tills efter den 31 mars för att få återkoppling.

Du kommer att bli kontaktad av en konsult som Malmö stad har valt. Tillsammans bokar ni en tid för att genomföra ljudmätningar i fastigheten.

Process för bullerskyddsbidrag

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad via bullerskyddsbidrag@malmo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa