Organisationsbidrag inom socialt område - Redovisning av tvåårigt bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationer som har beviljats tvåårigt organisationsbidrag ska årligen inkomma med redovisning av föregående år. Redovisningen av verksamhetsåret 2023 ska inkomma mellan 1 maj och 1 juni 2024.


Har din organisation beviljats tvåårigt verksamhetsbidrag?
Då ska ni använda en annan e-tjänst :
Gå till redovisning av verksamhetsbidrag

Villkor för redovisning

 • Organisationens styrelse ansvarar för redovisningen. Styrelsen ska vara vald enligt organisationens stadgar.

 • Redovisningen får inte innehålla felaktiga uppgifter eller ogiltiga underlag.

 • Redovisningen ska vara fullständig för att den ska godkännas. Ni ska skicka in kompletteringar om handläggare ber om det.

 • Om redovisningen inte godkänns trots att ni har skickat in kompletteringar kan bidraget pausas eller behöva återbetalas.

Handlingar ni ska bifoga i e-tjänsten

 • Underskrivet årsmötesprotokoll från 2024

 • Underskrivet protokoll från konstituerande styrelsemöte från 2024

 • Verksamhetsberättelse från 2023

 • Ekonomisk redovisning för 2023

 • Organisationens fastställda resultat- och balansräkning för 2023

 • Organisationens underskrivna av revisor  revisionsberättelse för 2023
  OBS: Underskriven av godkänd eller auktoriserad revisor om två av följande tre kriterier är uppfyllda:
  Fler än tre anställda i genomsnitt under året
  Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Krav på verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning


Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen ska enbart gälla den verksamhet som ni har beviljats bidrag till och vara tydligt avgränsade från organisationens övriga verksamhet och ekonomi.

Redovisningen ska innehålla separata budgetposter och visa verksamhetens samtliga intäkter och kostnader

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om du har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Du behöver ange förnamn, efternamn och e-post till personen som du vill överlåta ärendet till.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via e-post till asf.organisationsstod@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa