Verksamhetsbidrag inom socialt område - Redovisning av tvåårigt bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationer som har beviljats organisationsbidrag för två år ska årligen skicka in en redovisning av föregående år. Ni ska skicka in redovisningen av verksamhetsåret 2023 mellan den 1 maj och 1 juni 2024.

Har din organisation beviljats tvåårigt organisationsbidrag?
Då ska ni använda en annan e-tjänst:
Gå till redovisning för organisationsbidrag

Villkor för redovisning

 • Redovisningen ska avse år 2023.

 • Redovisningen ska inkomma mellan 1 maj och 1 juni 2024.

 • Det är organisationens stadgeenligt valda styrelse som ansvarar för organisationens redovisning.

 • Redovisningen får inte innehålla felaktiga uppgifter eller ogiltiga underlag. ​​​​​​

 • Redovisningen ska vara fullständig för att den ska godkännas. Om redovisningen inte är fullständig ska organisationen inkomma med komplettering på det sätt och inom den tidsperiod som ansvarig handläggare uppger.

 • Om redovisningen inte godkänns trots att organisationen har kompletterat kan bidraget pausas eller återkrävas.

Vad ska redovisningen innehålla

 • Underskrivet årsmötesprotokoll från 2024.

 • Underskrivet protokoll från konstituerande styrelsemöte från 2024.

 • Verksamhetsberättelse från 2023.
  Verksamhetsberättelsen ska enbart avse den verksamhet som ni har beviljats bidrag till och vara tydligt avgränsad från organisationens övriga verksamhet.

 • Ekonomisk redovisning för 2023.
  Redovisningen ska innehålla separata budgetposter och verksamhetens samtliga intäkter och kostnader ska framgå. Vidare ska den ekonomiska redovisningen enbart avse den verksamhet som ni har beviljats bidrag till och vara tydligt avgränsad från organisationens övriga ekonomi.

 • Organisationens fastställda resultat- och balansräkning för 2023

 • Organisationens underskrivna revisionsberättelse för 2023.
  OBS: Underskriven av godkänd eller auktoriserad revisor om två av följande tre kriterier är uppfyllda:
  Fler än tre anställda i genomsnitt under året
  Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om du har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Du behöver ange förnamn, efternamn och e-post till personen som du vill överlåta ärendet till.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via e-post till asf.organisationsstod@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa