God man/förvaltare/förmyndare - Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet/bostadsrätt

Om du ska sälja din huvudmans fastighet eller bostadsrätt behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

Läs igenom information om försäljning av fastighet eller bostadsrätt för ställföreträdare innan du ansöker.”

Om försäljning av fastighet eller bostadsrätt för dig som är ställföreträdare åt en vuxen huvudman

Om försäljning av fastighet eller bostadsrätt för dig som är ställföreträdare åt ett barn

Detta ska du lämna in tillsammans med ansökan

  • Överlåtelseavtal/köpekontrakt (original eller vidimerad kopia)
  • Värdering av oberoende mäklare/värderingsman (värderingen ska vara gjord före undertecknande av överlåtelseavtal/köpekontrakt)
  • Budlista
  • Utdrag ur fastighetsregistret eller bostadsrättsföreningens medlemsförteckning
  • Kopia av registrerad bouppteckning (om bostaden säljs av ett dödsbo)
  • Vidimerade kopior av eventuella fullmakter
  • Yttrande/godkännande från huvudmannens make/maka/sambo och närmaste släktingar
  • Läkarintyg (om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke till försäljningen)

Ansökan skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Enheten för överförmyndarärenden

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se