Förebyggande familjestödet - Ansökan om stödsamtal

Förebyggande familjestödet finns till för familjer i Malmö med barn och unga i åldern 6–21 år. Du själv är expert på ditt liv och dina behov men ibland kan du behöva råd och stöd.

Till oss kan du komma enskilt på samtal eller tillsammans med familjen,
föräldrar, syskon eller andra viktiga personer – om du behöver stöd kring något som känns jobbigt. Det kan vara svårigheter att kommunicera med varandra i familjen, oro för ditt barns framtid, skolstress, ilska, sorg eller andra bekymmer.

Det är gratis att prata med oss, vi har tystnadsplikt och vi skriver inte journaler.

Detta erbjuder vi

  • Vi erbjuder kortare råd- och stödsamtal för familjer i Malmö.
  • Möjlighet till digitala samtal vid behov 

Om Förebyggande familjestödet

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället asf.forebyggandefamiljestodet@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa