Särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet i Malmö - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som har beviljats särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet ska skicka in en redovisning av verksamhet och ekonomi senast två månader efter avslutad insats. 

Stödet för folkbildande kulturverksamhet var en tillfällig satsning som utlystes hösten 2023. 

Detta ska ni ange i redovisningen

  • Diarienummer som ni hittar i beslutet om beviljat stöd (KN-XXXX-XXXX)
  • En beskrivning av aktiviteter som ni har genomfört, kommunikationskanaler ni använt och vilka former av konst och kultur som ni arbetat med. 
  • En utvärdering av det ni genomfört; vad som gick bra samt mindre bra. 
  • Era målgrupper och eventuella medverkande parter. 
  • Ekonomisk redovisning över vad ni använt det beviljade stödet till. 
  • Eventuell övrig information i form av bilagor och länkar. Till exempel CV för professionellt medverkande, en mer detaljerad beskrivning av aktiviteter eller informationsmaterial. 

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa