Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - Anmälan och egenkontrollprogram

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till Malmö stad samt fylla i ett egenkontrollprogram. Här kan du ladda ner blanketter för anmälan och egenkontrollprogram. Läs noggrant igenom anvisningarna som finns i respektive blankett.

Information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontrollprogram

För verksamheten ska det finnas ett egenkontrollprogram, som även ska skickas in till tillståndsenheten på kommunen. I egenkontrollprogrammet beskriver ni bland annat vilka rutiner ni har för att kontrollera kundernas ålder och hur ni organiserar verksamheten. Det är lämpligt att en kopia av egenkontrollprogrammet även finns på försäljningsstället.

Tillsynsavgift

Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av er verksamhet. Denna avgift är ännu inte fastställd.

Anmälan via blankett

Ladda ner blanketterna här på sidan och fyll i dem. Skicka dem till:

Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö 

Du kan också skicka in ifyllda blanketter via e-post till tillstandsenheten@malmo.se