Serveringslokal vid catering - Anmälan om godkännande

Anmäl vilken lokal som du avser använda för din cateringverksamhet.  

Tänk på att du måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd för att få bedriva cateringverksamhet. 

Information om stadigvarande serveringstillstånd

Privat lokal

Exempelvis bostad och arbetsplats som ej är avsedd för allmänheten.

Handläggningstid

Anmälan handläggs kl. 8.00–16.30 måndag–fredag.

Publik lokal

Exempelvis restaurang, biograf och bibliotek dit allmänheten har tillträde.
Lokalen som är avsedd för allmänheten ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Handläggningstid

Handläggning av anmälan påbörjas inom två arbetsdagar.

Avgifter

Bilagor om lokalen tidigare är godkänd av tillståndsenheten

  • Kvitto på betald avgift (200 kr)

Bilagor om lokalen inte har godkänts av tillståndsenheten

  • Kvitto på betald avgift (500 kr)
  • Godkännande från Räddningstjänsten Syd angående lokalens brandsäkerhet

Avgifter för serveringstillstånd

Följande behövs för e-tjänsten