Serveringstillstånd - Anmälan webbkund

Om du har stadigvarande serveringstillstånd kan du bli webbkund för att kunna använda tillståndsenhetens e-tjänster och enkelt hantera dina tillståndsärenden. Det är du som tillståndshavare som bestämmer vem eller vilka som ska ha behörighet i webbtjänsten.​

För att söka stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd behöver du inte vara webbkund. 

Hur blir jag webbkund?

För att bli webbkund behöver du fylla i en behörighetsblankett/fullmakt för e-tjänster och skicka den till tillståndsenheten. Därefter meddelas du via sms att du är registrerad och kan sedan använda e-tjänsterna genom att logga in med hjälp av e-legitimation.

Blanketten skickas till

Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö