Gymnasieskola - Ansökan om reseersättning

Du som är folkbokförd i Malmö och går på en gymnasieskola i eller utanför Malmö kan i vissa fall behöva ansöka om kontant reseersättning om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik eller med Skånetrafikens skolbiljett. Du kan få reseersättning antingen i kombination med skolbiljett eller i stället för skolbiljett beroende på var du studerar.

Tänk på att du behöver uppfylla vissa krav och villkor för att ha rätt till kontant reseersättning.

Reseersättning i gymnasieskolan

Går du på en gymnasieskola i eller utanför Malmö och kan resa med Skånetrafikens skolbiljett i allmän kollektivtrafik? Då ska du inte ansöka om reseersättning. Du kan i stället ha rätt till busskort med skolbiljett.

Busskort med skolbiljett i gymnasieskolan

Så ansöker du om kontant reseersättning

Det finns 3 olika blanketter för ansökan om kontant ersättning under "Visa blanketter". Nedan får du veta vilken blankett du ska använda för din ansökan.

Den kontanta ersättningen betalas ut till det konto som du anger i din ansökan. Tänk på att ersättningen betalas ut månadsvis efter att du skickat in kvitto eller annat underlag som visar de faktiska kostnaderna.

Blanketten Ansökan om kontant ersättning

Använd denna blankett om

 • avståndet till närmsta hållplats är mer än 4 kilometer från din folkbokföringsadress
 • kollektivtrafik helt saknas där du är folkbokförd
 • den allmänna kollektivtrafiken kör mindre än en tur per timme
 • du studerar utanför zonen för Skånetrafikens skolbiljett
 • du studerar i ett grannland
 • du har arbetsförlagt lärande (APL) som pågår under kvällar eller helger.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka in

 • kvitto eller annat underlag som styrker dina resekostnader
 • underlag som styrker svårigheter att använda kollektivtrafik (exempelvis skärmdump på Skånetrafikens reseplanerare som visar resväg och restid mellan folkbokföringsadressen och skolan)
 • eventuellt APL-schema.

Blanketten Ansökan om kontant ersättning på grund av särskilda skäl

Använd denna blankett om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik på grund av funktionsnedsättning. Tänk på att du inte kan få reseersättning vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka in

 • kvitto eller annat underlag som styrker resekostnaderna
 • läkarintyg, färdtjänstbeslut eller motsvarande som styrker behovet av annat färdsätt.

Blanketten Ansökan om kontant ersättning vid heltidsstudier på distans

Använd denna blankett om du läser hela din gymnasieutbildning på distans men behöver ersättning för resa och boende vid obligatoriska moment på plats i skolan.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka in

 • kvitto eller annat underlag som styrker dina rese- och boendekostnader
 • dokumentation som styrker närvaro vid obligatoriska moment på skolan.

Lämna in ansökan

Lämna in ifylld blankett, kvitton och eventuell annan dokumentation hos receptionen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Pilgatan 3, våning 2, i Malmö.

Handläggningen går snabbare om du lämnar in ansökan direkt till receptionen, men du kan också skicka in den till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se