Gymnasieskola - Ansökan om skolbiljett

Om du är folkbokförd i Malmö och går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en skola i en annan kommun behöver du ansöka om busskort med skolbiljett om du inte har fått skolbiljetten skickad till dig senast den 20 augusti.

Du ska bara ansöka efter den 20 augusti om du går på en fristående skola i Malmö eller en skola i annan kommun och

  • inte har fått ett busskort hemskickat till dig (årskurs 1)
  • inte har fått en ny skolbiljett laddat på ditt busskort (årskurs 2 och 3).

Tänk på att du behöver uppfylla vissa krav för att ha rätt till skolbiljett. 

Busskort med skolbiljett i gymnasieskolan

Kan du inte resa med allmän kollektivtrafik eller med Skånetrafikens skolbiljett? Då kan du ha rätt till kontant reseersättning i stället.

Reseersättning i gymnasieskola

Går du på en kommunal gymnasieskola i Malmö? 

Då ska du inte ansöka om skolbiljett. Kontakta istället din skola om du inte fått ett busskort hemskickat till dig eller en ny skolbiljett laddat på ditt kort senast den 20 augusti.

Lämna in ansökan

Lämna in ifylld blankett, kvitton och eventuell annan dokumentation hos receptionen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Pilgatan 3, våning 2, i Malmö.

Handläggningen går snabbare om du lämnar in ansökan direkt till receptionen, men du kan också skicka in den till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se