Orosanmälan - Anmäl om ett barn far illa

Om du misstänker att någon far illa och behöver skydd och vård kan du anmäla detta till socialtjänsten.

Mer information om orosanmälningar

Gäller det en nödsituation av social karaktär som inte kan vänta tills nästa vardag? Ta då kontakt med Social jour.

För yrkespersoner med anmälningsskyldighet

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Fyll i anmälan och kontakta mottag barn och familj. Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras. 

Informationsblad om orosanmälan - för yrkespersoner

För privatpersoner

Vill du göra en orosanmälan som privatperson kan du antingen fylla i och skicka in anmälningsblanketten eller kontakta socialtjänstens mottag barn och familj direkt.

Kontaktuppgifter Malmö stads socialtjänst – mottag barn och familj

Barn och familj Innerstaden: 040-34 55 00
Barn och familj Norr: 040-34 58 49
Barn och familj Söder: 040-34 57 43
Barn och familj Väster: 040-34 56 62
Barn och familj Öster: 040-34 52 52

Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00–11.00 samt onsdag klockan 13.00–14.30. Utanför telefontiderna kan du kontakta receptionen på 040-34 54 51 klockan 08.00–12.00 och 12.45–16.00.

Besöksadress: Bergsgatan 54

Skicka blanketten till

Mottag barn och familj
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Bergsgatan 54
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se