Socialtjänsten - Anmälan & informationsblad

Om du misstänker att någon far illa och behöver skydd och vård kan du anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras. Du kan läsa mer om att anmäla till socialtjänsten i vårt informationsblad som du hittar under Hämta blanketter, där hittar du även anmälningsblanketten.

Fyll i anmälan och kontakta socialtjänsten i det område du bor.

Frågor & svar om orosanmälningar

Gäller det en nödsituation av social karaktär som inte kan vänta tills nästa vardag? Ta då kontakt med Social jour.

Kontaktuppgifter Malmö stads socialtjänst

Socialtjänst Norr

Tel: 040-34 60 30

Postadress:
Socialtjänst Norr
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Socialtjänst Öster

Tel: 040-34 33 69

Postadress:
Socialtjänst Öster
Socialtjänst Öster
205 80 Malmö

Socialtjänst Söder

Tel: 040-34 57 00

Postadress:
Socialtjänst Söder
Eriksfältsgatan 28A
205 80 Malmö

Socialtjänst Väster

Tel: 040-34 61 00

Postadress:
Socialtjänst Väster
Socialtjänst Väster
205 80 Malmö

Socialtjänst Innerstaden

Tel: 040-34 54 51

Postadress:
Socialtjänst Innerstaden
Socialtjänst Innerstaden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se