Orosanmälan - Anmäl om ett barn far illa

Om du misstänker att någon far illa och behöver skydd och vård kan du anmäla detta till socialtjänsten.

Information om orosanmälningar – om ett barn far illa

Gäller det en nödsituation av social karaktär som inte kan vänta tills nästa vardag? Kontakta social jour på 040-34 56 78. De har öppet vardagar klockan 16.00–08.00. Lördag, söndag och helgdag kan du ringa dygnet runt.

Vid livshotande situation – ring 112.

För yrkespersoner med anmälningsskyldighet

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Fyll i anmälan och kontakta mottag barn och familj. Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras. 

Informationsblad om att anmäla till socialtjänsten (pdf)

För privatpersoner

Vill du göra en orosanmälan som privatperson kan du antingen fylla i och skicka in anmälningsblanketten eller kontakta socialtjänstens mottag barn och familj direkt.

Kontaktuppgifter Malmö stads socialtjänst – mottag barn och familj

Telefonnummer: 040-34 55 00

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 09.00–11.00, onsdag klockan 13.00–14.30.
Utanför telefontiderna kan du kontakta receptionen på 040–34 54 51, öppen 08.00–12.00, 12.45–16.00.

Besöksadress: Bergsgatan 54

Skicka blanketten till

Mottag barn och familj, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Bergsgatan 54, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se