Socialtjänsten - Anmälan & informationsblad

Om du misstänker att någon far illa och behöver skydd och vård kan du anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras. Du kan läsa mer om att anmäla till socialtjänsten i vårt informationsblad som du hittar under Hämta blanketter, där hittar du även anmälningsblanketten.

Fyll i anmälan och kontakta mottag barn och familj.

Frågor & svar om orosanmälningar

Gäller det en nödsituation av social karaktär som inte kan vänta tills nästa vardag? Ta då kontakt med Social jour.

Kontaktuppgifter Malmö stads socialtjänst – mottag barn och familj

Barn och familj Innerstaden: 040-34 55 00
Barn och familj Norr: 040-34 58 49
Barn och familj Söder: 040-34 57 43
Barn och familj Väster: 040-34 56 62
Barn och familj Öster: 040-34 52 52

Besöksadress: Bergsgatan 54

Postadress:
Mottag barn och familj
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Bergsgatan 54
205 80 Malmö

 

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se