Kontrollansvarig för byggprojekt - Anmälan

Anmäl in den person som ska vara kontrollansvarig för ditt byggprojekt.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften. Hen ska bland annat arbeta med att ta fram kontrollplan och delta i tekniska samråd och besiktningar.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är. Kontakta gärna bygglovsenheten om du känner dig osäker.

Mer information om ansvarsfördelningen mellan byggherren och kontrollansvarig

Anmäl in kontrollansvarig i samband med lovansökan

Fyll i blanketten och skicka den via e-post till sbk.nyansokan@malmo.se tillsammans med övriga ansökningshandlingar.

Anmäl in kontrollansvarig i ett pågående ärende

Fyll i blanketten och skicka den via e-post till sbk.komplettering@malmo.se.

Du kan också skicka blanketten via brev till

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se