Strandskyddsområde - Anmälan om samråd

LÄS MER

I din anmälan om samråd inom strandskyddsområde ska du beskriva vilken typ av åtgärd du planerar, hur den ska genomföras och när.

Översiktlig och detaljerad karta ska bifogas. Kartan ska visa var den planerade åtgärden är belägen och hur stor yta som kommer att tas i anspråk. Skallinje och norrpil ska anges på kartan.

Anmälan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Eller mailas till: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Jonna Nilsdotter
jonna.nilsdotter19@malmo.se
040-34 23 01

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se