Grävningstillstånd - Ansökan

Här kan du som ledningsägare ansöka om grävningstillstånd för ingrepp i marken på allmän platsmark. Innan tillstånd ges kommer fastighets- och gatukontoret att kolla igenom avtal samt bedöma ledningsläge och arbetstid.

Läs mer om grävning på allmän platsmark och Malmö stads grävningsbestämmelser

För att gräva behöver du också en trafikanordningsplan (TA-plan)

För att få gräva på allmän platsmark krävs det alltid att du också har en godkänd trafikanordningsplan.

Läs mer och ansök om en trafikanordningsplan (TA-plan)

Vad som ska anges i din ansökan

Du behöver ange följande information i din grävningsansökan:

 • Vem som är sökande och ledningsägare
 • Vem som är utförare eller entreprenör
 • Tid och plats
 • Information om anläggning

Bifoga skiss eller ritning

I varje ansökan ska du bifoga en skiss eller ritning som tydligt visar eller beskriver ledningsläge, ledningar, kablar  och andra anläggningar som har med grävningen att göra.

Om du inte är en registrerad användare

Är det första gången du ska ansöka om grävningstillstånd måste du skicka ett mejl till Malmö stad för att läggas till som användare.

I mejlet ska du ange:

 • Företag och juridiskt namn
 • Organisations- eller personnummer
 • Kontaktperson för företaget
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-post

Skicka mejlet till nyaanvandare.greta.fgk@malmo.se.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se