Grävningstillstånd - Ansökan för registrerade användare

Här kan du som registrerad ledningsägare ansöka om grävningstillstånd för ingrepp i marken på allmän platsmark. Innan tillstånd ges kommer fastighets- och gatukontoret att kolla igenom avtal samt bedöma ledningsläge och arbetstid.

Läs mer om grävning på allmän platsmark och Malmö stads grävningsbestämmelser

För att gräva behöver du också en trafikanordningsplan (TA-plan)

För att få gräva på allmän platsmark krävs det alltid att du också har en godkänd trafikanordningsplan.

Läs mer och ansök om en trafikanordningsplan (TA-plan)

Vad som ska anges i din ansökan

Du behöver ange följande information i din grävningsansökan:

  • Vem som är sökande och ledningsägare
  • Vem som är utförare eller entreprenör
  • Tid och plats
  • Information om anläggning

Bifoga skiss eller ritning

I varje ansökan ska du bifoga en skiss eller ritning som tydligt visar eller beskriver ledningsläge, ledningar, kablar  och andra anläggningar som har med grävningen att göra.

Om du inte är en registrerad användare

Har du inte ansökt om grävningstillstånd tidigare ska du använda e-tjänsten Grävningstillstånd - Ansökan för nya användare. Efter du gjort din första ansökan kommer du läggas upp som användare i systemet av en handläggare.

Grävningstillstånd - Ansökan för ny användare

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se