Grävningstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Ansökan om grävningstillstånd ska fyllas i av ledningsägare och skickas till Malmö stads gatukontor. Innan tillstånd ges kommer gatukontoret att kolla igenom avtal samt bedöma ledningsläge och byggtid. 

För att få gräva krävs även att avtal slutits om att förlägga anläggning i allmän platsmark och en trafikanordningsplan (TA-plan).

Till din ansökan om grävningstillstånd ska du bifoga måttsatt skiss eller ritning som visar/beskriver ledningsläge, ledningar och andra anläggningar som har med grävningen att göra. Grävningstillstånd lämnas endast för grävning i allmän platsmark.

Mer information om grävningar och grävningsbestämmelser

Frågor om e-tjänsten

Gatukontoret
gkkundservice@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
gatukontoret@malmo.se