Enkelt avhjälpta hinder - Anmälan

Här kan du anmäla enklare hinder på allmänna platser och i publika lokaler som är i vägen för personer med funktionshinder.

Med enkelt avhjälpta hinder avses hinder i den fysiska miljön, som är rimliga att rätta till för att en allmän plats eller publik lokal ska bli tillgänglig.

Mer information om enkelt avhjälpta hinder

Malmö stads tillgänglighetsguide - en snabb överblick av tillgänglighet i offentliga lokaler

Bifoga gärna en bild till din anmälan som beskriver problemet. 

Anmälan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret

205 80 Malmö

Vill du inte använda blanketten kan du mejla in ditt ärende till sbk.nyansokan@malmo.se. I din anmälan behöver du beskriva hindret och ange gatuadress.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se