Familjepensionskassans stipendiefond - Ansökan om bidrag

Ur fonden kan anställda i Malmö stad (ej bolag), pensionerade anställda samt änkor till anställda ansöka om stipendier för sina barn som går i gymnasiet.

Du kan också beställa ansökningsblanketten  via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset. 

Ansökningstid 20 november - 31 december.

Intyg från skolan ska inte bifogas ansökan när den skickas, men kommer krävas in från alla elever som går på gymnasium i eller utanför Malmö stad. Alla sökande kommer att få ett brev med uppgift om vad som ska framgå av intyget i början av maj.

Stipendierna betalas ut i juni året efter ansökningsåret och sätts in på samma konto som lönen.

Mer information om donationer

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se