Social samfond för barn - Ansökan för förskola, skola, förening

Denna ansökan är för skolor, förskolor, fritidshem och föreningar som behöver bidrag. Ansökan är knuten till Social samfond för barn. Pengarna som ni söker får aldrig gå till saker som kommunen är skyldig att betala för, exempelvis material av olika slag, löner och hyror.

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Ansökningstid: 1 februari - 15 mars

Tänk på att:

  • När du ska skicka in din ansökan, häfta inte ihop dina papper. Använd inte heller gem eller liknande.
  • Ni får göra en ansökan per avdelning/klass och ni får inte ansöka för kommande klasser. 
  • Ofullständig och/eller felaktig ansökan kommer att få avslag.

Viktig information ni ska ange i ansökan

  • Alla förskolor, lågstadieklasser och fritidshem som ansöker måste ange Kostnadsställe i ansökan för att kunna få bidrag ur stiftelsen.
  • Fritidshem måste ange vilka skolklasser barnen kommer från och hur många barn det är från varje klass.
  • Ni ska endast uppge vad ni söker pengar för – ni ska alltså inte beskriva vad ni idag inte har eller inte kan göra.

Om donationer

Skicka in ansökan

Ansökan skickas till:

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

205 80 Malmö

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se