Donationsfonder för barn & ungdomar - Ansökan

Via denna blankett kan du ansöka om bidrag för barn och ungdomar från antingen Social samfond för barn eller COW Ohlssons donationsfond. 

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Ansökningstid 1 februari-15 mars. Eventuellt bidrag utbetalas under maj. 

Social samfond: för barn och ungdomar under 18 år

COW Ohlssons donationsfond: för barn och ungdomar under 18 år

  • Bidrag beviljas endast till personer som är folkbokförda och bor i Malmö, både barn och föräldrar ska vara folkbokförda och bo i Malmö.
  • Bidrag beviljas ej till barn vars förälder har en taxerad inkomst som under senaste taxeringsåret översteg 189 200 kronor.
  • Bidrag lämnas ej till inköp av konsumtionsprodukter. 

Mer information om donationer

Beslut om årlig beskattning enligt (senaste årets) taxering ska alltid bifogas för vårdnadshavare. 

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmo

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se