Donationsfonder för barn & ungdomar - Ansökan

Via denna blankett kan du ansöka om bidrag för barn och ungdomar från antingen Social samfond för barn eller COW Ohlssons donationsfond. 

Ansökningstid 1 februari - 15 mars. Eventuellt bidrag utbetalas under maj. 

Social samfond: För barn upp till 10 års ålder

COW Ohlssons donationsfond: för barn och ungdomar upp till 18 år

  • Bidrag beviljas endast till personer som är folkbokförda och bor i Malmö, både barn och föräldrar ska vara folkbokförda och bo i Malmö.
  • Bidrag beviljas ej till barn vars förälder har en taxerad inkomst som under senaste taxeringsåret översteg 179 200 kronor.
  • Bidrag lämnas ej till inköp av konsumtionsprodukter. 

Mer information om donationer

Besked ”Slutlig skatt” enligt (senaste årets) taxering (slutskattsedeln) ska alltid bifogas för vårdnadshavaren och eventuell make/maka/sambo. 

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmo

Kontaktuppgifter

Ulla-Britt Hjort
Ullabritt.Hjort@malmo.se
040-341132

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se