Donationsfonder för barn och ungdomar - Ansökan

Via denna blankett kan du ansöka om bidrag för barn och ungdomar från antingen Social samfond för barn eller COW Ohlssons donationsfond. 

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset. 

Ansökningstid 1 februari-15 mars. Eventuellt bidrag utbetalas under maj. 

Social samfond: för barn och ungdomar under 18 år

COW Ohlssons donationsfond: för barn och ungdomar under 18 år

  • Bidrag beviljas endast till personer som är folkbokförda och bor i Malmö, både barn och föräldrar ska vara folkbokförda och bo i Malmö.
  • Bidrag beviljas ej till barn vars förälder har en taxerad inkomst som under senaste taxeringsåret översteg 210 000 kronor.
  • Bidrag lämnas ej till inköp av konsumtionsprodukter. 

Om donationer

Beslut om årlig beskattning enligt (senaste årets) taxering ska alltid bifogas för vårdnadshavare. 

Skicka in ansökan

Ansökan skickas till:

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

205 80 Malmo

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se