Fonder för vuxna - Ansökan om bidrag

Via blanketten kan du ansöka om bidrag ur några av de stiftelser som donerats till Malmö stad.

Din fastställda förvärvsinkomst för inkomståret innan ansökan görs får inte överstiga 179 200 kronor för att du ska vara berättigad att söka bidrag ur Malmö stads stiftelser.

Mer information om de donerade stiftelserna

Tänk på att bifoga:

  • Kopia på den senaste slutskattesedeln eller motsvarande utdrag från skatteverket.
  • En kopia på din senaste hyresavi.
  • Årsbesked från bank.

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Ulla-Britt Hjort
Ullabritt.Hjort@malmo.se
040-341132

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se