Donationsfonderna Kruse och Trolle/Hervander - Ansökan för verksamheter och föreningar

Donationer från Ernst Kruses samt Trolle och Hervanders donationsfonder vänder sig till verksamheter och föreningar i Malmö. Tänk på att ni ska skicka in ett ansökningsbrev och vissa handlingar tillsammans med blanketten. 

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Ni kan endast ansöka till antingen Ernst Kruses eller Trolle/Hervanders donationsfond, inte till båda två. Vill du veta mer om stiftelsernas ändamål har Malmö stad en lista på samtliga stiftelser som staden förvaltar.

Malmö stads stiftelser

Ansökningsperiod och utdelning

Ansökningsperioden är den 1 april-1 maj. Om den 1 maj är en lördag eller söndag måste ni lämna in ansökan senast fredagen före sista ansökningsdag. 

Malmö stad delar ut donationerna i juni.

Handlingar som ni ska skicka med ansökan

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Ansökningsbrev

Detta ska ansökningsbrevet innehålla

 • Sökandes namn
 • Organisationsnummer
 • Fullständig adress
 • Telefonnummer
 • Kontaktperson (inklusive telefonnummer)
 • Bankgiro eller postgiro
 • En utförlig beskrivning över er verksamhet
 • En tydlig, exakt uppställning över hur mycket pengar ansökan gäller
 • Exakt vad pengarna ska användas till

Skicka in ansökan

Skicka in blanketten, ansökningsbrevet och handlingarna till:

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

205 80 Malmö

När ni ska skicka in ansökan, häfta inte ihop papperna. Använd inte heller gem eller liknande.

Kontaktuppgifter

Stadskontoret Donationer

stiftelser.stk@malmo.se

040-34 11 32 (9.30-11.00, 13.00-15.00)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se