Kruse och Trolle/Hervander - Bilaga till ansökan om bidrag

LÄS MER

Fonderna vänder sig till föreningar och andra organisationer/verksamheter i Malmö. Ansökan med bilagor ska vara inskickad senast 1a maj. 

Stiftelsen Ernst Kruses fond

Avkastningen ska användas till välgörande och/eller allmännyttiga ändamål som vänder sig till en bredare krets.

Ansökan skrivs i form av ett brev med utförlig beskrivning över den verksamhet till vilken bidrag söks. Antal medlemmar eller motsvarande ska också framgå. Det ska finnas en tydlig, exakt uppställning över hur mycket pengar ansökan gäller och exakt vad pengarna ska användas till. Pengar kan inte sökas till material i någon form, renovering eller ordinarie löner.

I din ansökan ska du bifoga:

  • Blanketten "Bilaga till ansökan om bidrag från Kruse och Trolle Hervander"
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Revisionsberättelse

Stiftelsen Trolle och Hervanders donationer (sammanslagna)

Fonden verkar för eftervård och återanpassning av barn och ungdomar i Malmö som skadats genom missbruk av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel. Fonden verkar även för att förhindra uppkomst av sådana skador. Gäller barn och ungdomar under 18 år.

Ansökan skrivs i form av ett brev med utförlig beskrivning över den verksamhet till vilken bidrag söks. Det ska finnas en tydlig, exakt uppställning över hur mycket pengar ansökan gäller och exakt vad pengarna ska användas till. Pengar kan inte sökas till material i någon form, renovering eller ordinarie löner.

I din ansökan ska du bifoga:

  • Blanketten "Bilaga till ansökan om bidrag från Kruse och Trolle Hervander"
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Revisionsberättelse

Mer information om stiftelser som donerats till Malmö stad

Ansökningar med bilagor gällande Ernst Kruses fond eller Trolle och Hervanders donationer ska vara inskickade senast 1:a maj till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Ulla-Britt Hjort
Ullabritt.Hjort@malmo.se
040-34 11 32

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se