Förskola (avgiftsfri allmän) för barn 3-6 år - Anmälan

Du kan ansöka om plats i allmän förskola från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Du kan ansöka till allmän förskola om ditt barn har behov av att gå i förskola och du som vårdnadshavare inte har någon sysselsättning som arbete, studier eller är arbetssökande.

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten. 

Mer information om allmän förskola

Anmälan skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö