Förskola (allmän) för barn 3-6 år - Anmälan

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten. Om ditt barn redan har plats i förskola ska du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola.

Mer information om allmän förskola

Anmälan skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter