Utskrivning av elev - Grundskola

LÄS MER

Denna blankett ska du som vårdnadshavare använda när ditt barn ska avsluta sin placering på sin nuvarande skola. 

I blanketten ska du uppge ditt barns sista dag på sin nuvarande skola och även kontaktinformation till den nya skolan.

Blanketten lämnas eller skickas till den skola där ditt barn går nu.

Frågor om e-tjänsten

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se