Gymnasieskola - Ansökan om inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever på gymnasiet som behöver vara inackorderade på grund av skolgången.

Inackorderingsbidraget för 2024 är 1 910 kronor per månad.

För dig som har längre reseavstånd än 199 kilometer enkel väg gäller tillägg enligt följande:

  • Mellan 200-499 kilometer: 500 kronor per månad
  • Mer än 500 kilometer: 1 000 kronor per månad

Mer information om inackorderingsbidrag

För ersättning för hela läsåret

Skicka in ansökan senast 30 november det läsår ansökan avser.

För ersättning för vårtermin

Skicka in ansökan senast vi vårterminens slut det läsår ansökan avser.

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

antag@malmo.se

040-34 33 90

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se