Dricksvattenanläggning - Verksamhetsbeskrivning

LÄS MER

Verksamhetsbeskrivningen är en del av den egna kontrollen för verksamheter som hanterar livsmedel. 

Mer information om den egna kontrollen och vilka rutiner och lagar som gäller.

Blanketten skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se