Dricksvattenanläggning - Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen är en del av den egna kontrollen för verksamheter som hanterar livsmedel. 

Information om den egna kontrollen för livsmedelsverksamhet.

Blanketten skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se