Kvicksilver - Anmälan om sanering

LÄS MER

Anmälningsblanketten är för dig som bedriver en tandläkarmottagning och ska användas vid sanering av kvicksilver eller byte av kvicksilverförorenade avloppsrör. 

Anmälan bör ha inkommit senast 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Tandläkarmottagningar klassas som en anmälningspliktig verksamhet som även har särskilda miljökrav. Mer information om hur du som verksamhetsutövare kan minska din miljöpåverkan och vilka lagkrav som finns.

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
kemiindustri@malmo.se
040-34 20 83

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se