Kvicksilver - Anmälan om sanering

LÄS MER

Anmälningsblanketten är för dig som bedriver en tandläkarmottagning och ska användas vid sanering av kvicksilver eller byte av kvicksilverförorenade avloppsrör. 

Anmälan bör ha inkommit senast 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Mer information för dig som bedriver en tandläkarverksamhet - hur du minskar din miljöpåverkar och vilka lagkrav som finns.

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
kemiindustri@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se