Hygienisk behandling - Anmälan om verksamhet

Verksamheter som erbjuder hygienisk yrkesmässig behandling där det finns risk för smitta genom stickande eller skärande redskap som skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg och liknande ska skicka in en anmälan till miljöförvaltningen.

Det kan vara en person eller ett företag/studio/verksamhet som anmäler. Har du ambulerande verksamhet (till exempel på mässor och event) ska även en sådan verksamhet anmälas.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. 

Förändringar i verksamheten ska anmälas

Om du driver en anmälningspliktig verksamhet och planerar förändringar eller utökad verksamhet, till exempel flytta till annan lokal eller om det ska göras större lokalförändringar som till exempel ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälningsplikt. Det ska anmälas till miljöförvaltningen antingen genom att använda anmälningsblanketten på denna sidan eller genom att e-posta till miljo@malmo.se. Tänk på att vissa ändringar eller utökningar kan innebära behov av tillsynsbesök, vilket kan medföra en avgift.

Mer information om hygieniska verksamheter och vilka som omfattas av anmälningsplikt

Till anmälan ska du bifoga:

  • Planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplatser, ventilationsventiler, tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städutrymme med utslagsvask och frånluftsventilation
  • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och före, under, efter behandling
  • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap; uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll eller engångsmaterial
  • Redovisning av information till kunder före och efter behandling samt skötselråd
  • För tatuering: Redovisning av information som du ger till kunder om tatueringsfärger.
  • Kemikalieförteckning. Se mall för enkel kemikalieförteckning på malmo.se.

Avgift

Vid anmälan tar miljöförvaltningen en avgift enligt Malmö stads taxa. Hygieniska verksamheter som betalar årsavgift: barberare, piercing, tatuering, injektionsbehandling och övriga stickande/skärande verksamheter som exempelvis microblading, hijama med mera. 

De verksamheter som använder stickande/skärande verktyg men där det generellt inte föreligger någon risk för blodsmitta (barberare, manikyr, pedikyr och frisörer med rakblad) betalar ingen anmälningsavgift utan timdebiteras istället. De verksamheter som driver verksamhet med tatuering, kosmetisk tatuering, hijama eller annan behandling som bedöms innebära en större risk, betalar en årlig tillsynsavgift.

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se