Hygienisk behandling - Anmälan om verksamhet

LÄS MER

Verksamheter som erbjuder hygienisk yrkesmässig behandling där det finns risk för smitta genom skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg och liknande ska skicka in denna anmälan till miljöförvaltningen.

Det kan vara en person eller ett företag/studio/verksamhet som anmäler. Har du ambulerande verksamhet (arbetar på mässor och event) ska även en sådan verksamhet anmälas.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det anmälan har gjorts.

Mer information om hygieniska verksamheter och vilka som omfattas av anmälningsplikt

Till anmälan ska du bifoga:

  • Ritning över hygienlokalen som inkluderar inredning och utrustning: behandlingsplatser, fasta installationer som exempelvis tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städförråd med mera.
  • Beskrivning av hur ventilationen är utformad i hygienlokalen.
  • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och behandling.
  • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap, uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt uppgifter om hur riskavfallet omhändertas med mera.
  • Redovisning av information till kunder före- och efter behandling.

Vid anmälan tar miljöförvaltningen en avgift enligt Malmö stads taxa

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Enheten för hälsa och omgivning
halsaomgivning@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se