Värmepump - Ansökan om installation

Du måste ansöka om tillstånd innan du installerar värmepanna med jord-, berg-, ytvatten- eller grundvattenpump. 

  • Pumpen får inte installeras förrän du fått meddelande om tillstånd.
  • Handläggning hos miljöförvaltningen tar cirka sex veckor.
  • En värmepump som nyttjar värme och/eller kyla genom jord-, berg- eller grundvatten över 10 megawatt ska anmälas som en C-verksamhet.

Till ansökan ska du bifoga en situationsplan som visar lokalisering av anläggningen, fastighetsgränser och i förekommande fall läge för köldbärarkrets, borrhål, dricksvattenintäkter med mera.

Ansökan är bindande. Avgift faktureras den sökande oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Mer information om vad som gäller för värmepumpar

Ansökan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning
halsaomgivning@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se