Cistern - Anmälan om skrotning

Om du ska skrota en cistern eller rörledningar för brandfarlig vätska ska du anmäla detta till Malmö stads miljöförvaltning.

Mer information om vad som gäller för oljecisterner

Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se