Cistern - Anmälan om skrotning

LÄS MER

Anmälan om skrotning av cistern eller rörledningar för brandfarlig vätska ska göras av den som äger en cistern.

Mer information om vad som gäller för oljecisterner

Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se