Cistern - Anmälan om skrotning

Om du ska skrota en cistern eller rörledningar för brandfarlig vätska ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

Mer information om vad som gäller för cisterner

Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se