Parkeringstillstånd rörelsehindrade - Ansökan & läkarintyg

LÄS MER

Fyll i ansökan och skicka in den tillsammans med läkarintyget för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Parkeringstillstånd godkänns för:

  • En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten på ett rimligt gångavstånd.
  • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om hen behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att hen inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren.

Mer information om regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan skickas till:

Fastighets- och gatukontoret
Trafikdelegationens kansli
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Fastighets- och gatukontoret
prh.fgk@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se