Parkeringstillstånd rörelsehindrade - Ansökan och läkarintyg

Om du är folkbokförd i Malmö kommun och behöver parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du skicka in en ansökan. Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med läkarintyget för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Parkeringstillstånd godkänns för:

  • En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten på ett rimligt gångavstånd.
  • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om hen behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att hen inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren.

Bifoga handlingar

Till ansökningsblanketten ska du bifoga

  • läkarintyg
  • ett välliknande foto i passfotoformat.

Läkarintyget

Läkarintyget kan skrivas ut av behandlande läkare eller sjukgymnast och ska innehålla

  • gångsträcka i antal meter som du klarar av utan och med hjälpmedel
  • din funktionsnedsättnings beräknade varaktighet
  • om du i de fall du inte själv kör fordonet behöver regelmässig hjälp utanför fordonet och i så fall på vilket sätt.

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan skickas till:

Fastighets- och gatukontoret
Trafikdelegationens kansli
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

prh.fgk@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se