Avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad - Ansökan

För dig som flyttar in på särskilt boende och råkar ut för en dubbel boendekostnad. Här kan du ansöka om hjälp med avgifterna de första tre månaderna.

Vid inflyttning till särskilt boende kan avgiften jämkas i tre månader om:

  • Dubbel bostadskostnad uppstår.
  • Du är ensamstående.
  • Din förmögenhet överstiger inte 100 000 kr.
  • Du har ansökt om bostadstillägg.

Kompletterande uppgifter kan komma att krävas in. 

Ansökan om dubbla boendekostnader ska inkommit till kommunen senast inom två månader efter inflyttning på särskilt boende. Ansökningar som inkommit senare prövas inte

Mer information om avgifter inom vård och omsorg

Ansökan skickas till:

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelning Myndighet Avgifter
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
hvo@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
hvo@malmo.se