Avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad - Ansökan

När du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende kan du råka ut för en dubbel boendekostnad den första tiden. Du kan då ansöka om en avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad.

Avgiftsreduceringen gäller i max tre månader.

Kriterier för att du ska få en avgiftsreducering är att

  • dubbel bostadskostnad har uppstått
  • du har ansökt om bostadstillägg
  • ingen bor kvar i det tidigare boendet
  • du inte har en förmögenhet som överstiger 100 000 kr.

Kompletterande uppgifter kan komma att krävas in. 

Ansökan måste ha inkommit till kommunen senast två månader efter inflyttning på särskilt boende. Ansökningar som inkommit senare prövas inte.

Mer om avgifter inom vård och omsorg

Skicka in ansökan

Du skickar in ansökan med post till:

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Avdelning Myndighet Avgifter

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

hvo@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se