Tillfällig utökning av personlig assistans (privat) vid sjukfrånvaro - Ansökan om ersättning

Denna ansökan om ersättning gäller för dig som har personlig assistans via privat assistansbolag eller själv har anställt en personlig assistent.

Om du har behövt ta in en ersättare på grund av att din ordinarie personliga assistent har gjort en sjukanmälan, kan du via denna blankett ansöka om ersättning för den extra kostnad som uppkommit.

Till ansökan ska du bifoga:

  • Uppgift om den sjuke assistentens lön.
  • Kopia av sjukanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan från den dag sjuke assistenten.
  • Inlämnad tidrapport om att vikarie utfört assistans och tidpunkt för detta.
  • Läkarintyg från den åttonde sjukdagen.

Ansökan skickas till:

Funktionsstödsförvaltningen
Myndigheten
Fänriksgatan 1
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Funktionsstödsförvaltningen
fsf@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Funktionsstödsnämnden
fsf@malmo.se