Förteckning, årsräkning, sluträkning - Ansökan om uppskjuten inlämning

LÄS MER

Använd blanketten för att anmäla om du som god man, förvaltare eller förmyndare är förhindrad att lämna in förteckning/års- eller sluträkning i tid till Överförmyndarnämnden. 

I blanketten ska du uppge orsaken till att du inte kan lämna in i tid. Du har även möjlighet att önska ett nytt inlämningsdatum. Dock är det enbart ett önskemål som Överförmyndarnämnden får ta ställning till.

Uppskov godkänns som längst en månad. Längre uppskov än så kräver särskilda skäl.

Mer information för dig som har uppdrag som ställföreträdare

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se