Förvaltarskap - Prövning och/eller anmälan om förändring

Du ska skicka in en blankett till enheten för överförmyndarärenden för att bekräfta om ett nuvarande förvaltarskap ska fortsätta eller inte. Via blanketten kan du också anmäla in om förvaltarskapet bör begränsas, utökas eller ersättas med ett godmanskap.

Ett förvaltarskap ska omprövas av överförmyndarnämnden varje år, för huvudmannens säkerhet. Detta eftersom ett förvaltarskap innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se