Förvaltarskap - Prövning och/eller anmälan om förändring

Du ska skicka in en blankett till enheten för överförmyndarärenden för att bekräfta om ett nuvarande förvaltarskap ska fortsätta eller inte. Via blanketten kan du också anmäla in om förvaltarskapet bör begränsas, utökas eller ersättas med ett godmanskap.

Ett förvaltarskap ska omprövas av överförmyndarnämnden varje år, för huvudmannens säkerhet. Detta eftersom ett förvaltarskap innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

Mer information om behov av förvaltare

Mer information om upphörande eller ändring av uppdrag som förvaltare

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se