God man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd - Redogörelse

Du som har uppdrag som god man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Sverige ska skicka in en redogörelse av ditt uppdrag en gång per år till enheten för överförmyndarärenden​. Brytdatum för att skicka in redogörelsen är den 31 december.

Information för dig som är ställföreträdare för ensamkommande barn

Det är mycket viktigt att du svarar på frågorna så utförligt som möjligt. Saknar du svar på en fråga så skriv och förklara anledningen. Saknas utrymme för att besvara någon fråga i blanketten ber vi dig vänligen att bifoga en bilaga.

Skicka in slutredogörelse

Slutredogörelse skickas in när uppdraget är avslutat (exempelvis när barnet blir myndigt, beslut om entledigande är fattat etcetera).

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

ekb.overformyndare@malmo.se

040-34 36 71

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se