Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är livsmedelsföretagare måste skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till Malmö stads miljöförvaltning.

 Mer information om att bedriva livsmedelsverksamhet i Malmö.

Verksamheten får starta två veckor efter att din anmälan är inskickad, alternativt efter att du fått din registrering.

Anmäl via e-tjänst 

  • När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Du måste vara firmatecknare för företaget som du anmäler.

I e-tjänsten kan du hämta in dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skatteverket. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmälan med blankett

Till anmälan ska du bifoga:

  • Kopia på körkort eller annan godkänd ID-handling för behörig firmatecknare.

Kontroll och riskklassning

När du öppnat din verksamhet kommer vi att kontakta dig för en första kontroll. I samband med denna kontroll samlar vi in fler uppgifter om din verksamhet. Dessa uppgifter kommer sedan ligga till grund för hur ofta vi kommer att göra kontroll i din verksamhet.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift. 

Som livsmedelsföretagare ska du ha:

  • Kunskap om den verksamhet du vill bedriva
  • Kunskap i livsmedelshantering och om livsmedelslagstiftningen.

Skärpta straff mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Mer information om sanktioner enligt livsmedelslagstiftningen.

Anmälan med bilagor skickas till:

Avdelningen för livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Eller lämna under våra öppettider vardagar 9.00-12.00, 13.00-15.30: Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17, Malmö.
Du kan också e-posta till: livsmedel@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa