Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning

Anmäl via e-tjänst och starta direkt

  • Verksamheten får starta när din anmälan är klar här i e-tjänsten.
  • När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Du måste vara firmatecknare för företaget som du anmäler.

I e-tjänsten kan du hämta in dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skatteverket. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via manuell blankett - starta efter 2 veckor

Till anmälan ska du bifoga:

  • Blanketten ”Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning” ifylld.
  • Kopia på körkort eller annan godkänd ID-handling för behörig firmatecknare.

Du ska få en bekräftelse från oss några dagar efter att din anmälan har kommit in. När du har fått bekräftelsen får du starta din verksamhet. Om du inte får en bekräftelse har du rätt att starta din verksamhet två veckor efter att din ansökan har kommit in till oss.

Riskklassning utifrån dina uppgifter

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska göra en riskklassning av din anläggning. Den utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift. 

Som livsmedelsföretagare ska du ha:

  • Kunskap om den verksamhet du vill bedriva
  • Kunskap i livsmedelshantering och om livsmedelslagstiftningen.

Skärpta straff mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Läs mer här.

 Mer information om att bedriva livsmedelsverksamhet i Malmö.

Anmälan med bilagor skickas till:
Avdelningen för livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Eller lämna till Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17, Malmö.
Du kan också e-posta den till livsmedel@malmo.se

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa