Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser 2019 - Nominering

Personer och organisationer i Malmö kan nominera stipendiater till Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser.

Stipendierna riktas till personer som genom en mångårig kulturgärning gjort ett bestående avtryck i Malmös kulturliv. Varje år delas två stipendier ut.

Du kan inte nominera dig själv som stipendiat.

Sista dag att nominera är 15 februari 2019. 

Bestämmelser för kulturstöd.

Frågor och svar om att söka kulturstöd och kulturstipendier.

Kontaktuppgifter

Enheten för kulturanalys och stöd
kulturstod@malmo.se
040-34 48 50

Personuppgiftsansvarig

Malmö Kulturnämnd
kulturkansli@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa