Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser 2024 - Nominering

Personer och organisationer i Malmö kan nominera stipendiater till Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser.

Stipendiet för 2024 ligger på 50 000 kr.

Du kan inte nominera dig själv som stipendiat.

Antalet nomineringar av samma person påverkar inte urvalet.

Vem kan bli nominerad?

  • Personen ska ha en tydlig anknytning till Malmö.

  • Personen ska under lång tid, genom ett framstående konstnärskap eller genom andra insatser, ha bidragit till att berika och utveckla Malmös kulturliv.

  • Personen kan endast tilldelas stipendiet en gång.

Information om stipendiet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kulturförvaltningen via telefonnummer 040-34 48 60.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa