Allaktivitetshusen - Ansökan om stöd

Den här tjänsten kräver inloggning

Detta stöd riktar sig endast till frivilliggrupper inom Allaktivitetshusens verksamhet.

Stödet kan sökas för att klara kostnader för exempelvis livsmedel, material, marknadsföring eller arvoden kopplat till en specifik aktivitet.

För stödet gäller

  • Gruppen måste bestå av minst 10 deltagare per aktivitet
  • Det är möjligt att ansöka om max 5 000 kr per termin för en aktivitet
  • Stödet får bara användas till det som har beskrivits i ansökan
  • Statistik över era deltagare kommer att samlas in av Allaktivitetshusen varje månad

Mer information om Allaktivitetshusen i Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa