Allaktivitetshusen - Ansökan om stöd

Detta stöd riktar sig endast till frivilliggrupper inom Allaktivitetshusens verksamhet.

Stödet kan sökas för att klara kostnader för exempelvis livsmedel, material, marknadsföring eller arvoden kopplat till en specifik aktivitet.

Vad som gäller för stödet

  • Gruppen måste bestå av minst 10 deltagare per aktivitet
  • Det är möjligt att ansöka om max 5 000 kr per termin för en aktivitet
  • Stödet får bara användas till det som har beskrivits i ansökan
  • Statistik över era deltagare kommer att samlas in av Allaktivitetshusen varje månad

Mer information om Allaktivitetshusen i Malmö

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som söker måste vara fyllda 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa