Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Projektstöd för publika kulturarrangemang är ett ekonomiskt stöd till arrangemang inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp. För 2021 är beloppet 250 000 kronor för projekt för publika kulturarrangemang. 

Det finns två ansökningsperioder för projektstöd:

  • En på våren för projekt som genomförs mellan juni-december 2021.
  • En på hösten för projekt som genomförs under 2022.

Mer information om vilka slags projekt som kan få projektstöd och vilka prioriteringar som finns för inkomna ansökningar.

Om ert projekt gäller utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer kan ni istället söka Projektstöd för utvecklingsprojekt.

Efter att ni skickat in er ansökan

Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8–10 veckor efter sista ansökningsdag. Särskilda villkor kan förekomma i beslutet, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas och godkännas före utbetalning. Vi är medvetna om svårigheten att planera framåt i och med corona-pandemin och tar hänsyn till det i vår hantering.

Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad.

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den sökande företräder en kulturorganisation med organisationsnummer i Malmö
  • Kulturorganisationen tar inte emot verksamhetsstöd från kulturnämnden
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa