Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Projektstöd för utvecklingsprojekt kan sökas av professionella fria kulturorganisationer i Malmö för till exempel utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer.

Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp. För 2023 är beloppet 250 000 kronor. 

Det finns två ansökningsperioder för projektstöd:

  • En på våren för projekt som genomförs mellan juni-december 2023.
  • En på hösten för projekt som genomförs under 2024.

Mer information om vilka slags projekt som kan få projektstöd och vilka prioriteringar som finns för inkomna ansökningar.

Efter att ni skickat in er ansökan

Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8–10 veckor efter sista ansökningsdag. Särskilda villkor kan förekomma i beslutet, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas och godkännas före utbetalning.

Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad.

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa