Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Projektstöd för utvecklingsprojekt riktas till professionella fria kulturorganisationer i Malmö.

Det finns två ansökningsperioder för projektstöd. En på våren för projekt som genomförs mellan juni-december 2021. En på hösten för projekt som genomförs under 2022.

  • Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp. För 2021 är beloppet 250 000 kronor.

  • Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8–10 veckor efter sista ansökningsdag.

  • Särskilda villkor kan förekomma i beslutet, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas och godkännas före utbetalning. 

  • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad.

Vi är medvetna om svårigheten att planera framåt i och med corona-pandemin och tar hänsyn till det i vår hantering.

Vilka kan söka stöd för utvecklingsprojekt?

  • Fristående kulturorganisationer i Malmö som är registrerade med organisationsnummer, det vill säga ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.
  • Du som har enskild firma i Malmö med F-skattsedel.
  • Om ni inte redan har en organisation så är det enklast att bilda en ideell förening.

Organisationer med verksamhetsstöd från kulturnämnden kan inte ansöka om utvecklingsprojekt.

Vilka slags projekt kan få stöd?

Det kan till exempel gälla utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer.

Mer information om vilka slags projekt som kan få projektstöd och vilka prioriteringar som finns för inkomna ansökningar.

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa