Specialkost av medicinska skäl/vegansk mat i skolan - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna anmälan gäller för elever och skolpersonal i kommunal grundskola/gymnasieskola som behöver specialkost på grund av medicinska skäl eller vill anmäla vegansk mat. Anmälan för elev görs av eleven själv om hen är myndig (18 år) eller av vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

Specialkost erbjuds de matgäster som av medicinska skäl inte kan äta av den ordinarie skolmaten. Ett kostintyg behövs, skrivet av legitimerad personal inom sjukvården såsom läkare, dietist, sjuksköterska, psykolog eller logoped. Alternativt från skolläkare. Detta intyg ska bifogas din anmälan. 

Du behöver inte bifoga ett kostintyg om du endast ska skicka in anmälan om vegansk mat.

Du ska inte använda e-tjänsten om:

  • Du enbart ska anmäla in önskemål om vegetarisk mat, vegetarisk + fisk eller mat fri från fläskkött. För dessa kosttyper krävs inget kostintyg. Dock viktigt att du anmäler direkt till skolan så att köket kan planera rätt mängder mat.
  • Du endast är i behov av laktosfri dryck/yoghurt men kan äta av den ordinarie maten i serveringen. Då meddelar du istället personalen i restaurangen på skolan.
  • Om du har barn i förskola och vill anmäla specialkost ska du ta direktkontakt med din förskola. Förskolor i Malmö A-Ö.

Mer information om specialkost i kommunal grundskola/gymnasieskola.

Anmäl digitalt via vår e-tjänst eller skicka in anmälan via post

För dig som inte har möjlighet att skicka in din anmälan av specialkost digitalt så kan du skicka den med post. Handläggningstiden för anmälningar inskickade med post är lite längre. Du hittar blanketten "Anmälan specialkost" för nedladdning under Hämta blankett. Skicka kostintyg och blanketten till:

Malmö stad
Serviceförvaltningen, skolrestauranger
Koststrateg
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa