Specialkost av medicinska skäl i skolan - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna anmälan gäller för elever och skolpersonal som behöver specialkost på grund av medicinska skäl. Anmälan görs av myndig elev (18 år) eller av vårdnadshavare för elev under 18 år och gäller för kommunal grundskola/gymnasieskola.

Specialkost erbjuds de matgäster som av medicinska skäl inte kan äta av den ordinarie skolmaten. Ett kostintyg behövs, skrivet av legitimerad vårdpersonal såsom läkare, dietist, sjuksköterska, psykolog eller logoped. Alternativt från skolläkare. Detta intyg ska bifogas din anmälan. 

Du ska inte använda e-tjänsten om:

  • Du enbart ska anmäla in önskemål om vegetarisk mat, vegetarisk + fisk eller mat fri från fläskkött. För dessa kosttyper krävs inget kostintyg. Dock viktigt att du anmäler direkt till skolan så att köket kan planera rätt mängder mat.
  • Du endast är i behov av laktosfri dryck/yoghurt men kan äta av den ordinarie maten i serveringen. Då meddelar du istället personalen i restaurangen på skolan.
  • Om du har barn i förskola och vill anmäla specialkost ska du ta direktkontakt med din förskola. Förskolor i Malmö A-Ö
  • Mer information om specialkost i kommunal grundskola/gymnasieskola.

Anmäl digitalt via vår e-tjänst eller skicka in anmälan via post

Om du inte vill skicka in din anmälan av specialkost digitalt så kan du istället skicka den med post. Du hittar blanketten för nedladdning under Hämta blankett. Skicka kostintyg och blanketten Anmälan specialkost till:

Serviceförvaltningen, skolrestauranger
Koststrateg
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa