Specialkost av medicinska skäl/vegansk mat i skolan - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här anmäler du specialkost av medicinska skäl samt vegansk mat om du är elev eller skolpersonal i kommunal grundskola/gymnasieskola. Anmälan för elev görs av eleven själv om hen är myndig (18 år) eller av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Klicka på knappen ”Starta e-tjänsten” för att anmäla specialkost.

För specialkost krävs ett kostintyg, skrivet av legitimerad personal inom sjukvården såsom läkare, dietist, sjuksköterska, psykolog eller logoped. Alternativt från skolläkare. Du bifogar kostintyget i din digitala anmälan.

Du behöver inte ett kostintyg för anmälan om vegansk mat.

När ska du inte skicka in en specialkostanmälan?

Om du önskar äta vegetarisk mat, mat fri från fläskkött eller laktosfri dryck/yoghurt men äter ordinarie mat ska du inte skicka in en specialkostanmälan. Detta meddelar du istället till restaurangpersonalen på skolan så att de kan planera rätt mängder mat.

Läs mer om specialkost i kommunal grundskola/gymnasieskola här.

För dig som inte har möjlighet att göra en digital anmälan

Du kan då skicka in din specialkostanmälan med brevpost. Handläggningstiden för brevpost är längre än för digital anmälan. Du hittar blanketten ”Anmälan specialkost” under ”Hämta blankett”.

För dig med barn i förskola

Om du har barn i förskola och vill anmäla specialkost ska du ta direktkontakt med din förskola. Förskolor i Malmö A-Ö.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa